Zapisnik – Upravni odbor: 22.02.2018

 

Zapisnik sa  sastanka Upravnog odbora SPV Rijeka
Sastanak: Datum: 22.02.2018
Dnevni red
  1. Najava tečaja za vodiče A standarda na Platku u organizaciji HPS-a: 7.,8.,14. i 15. travnja 2018 (voditelj: Alen Čančarević)
  2. Izvještaj o vježbi za B standard održanoj 18. veljače, 2018.
  3. Rasprava o vodičima kojima ističe licenca 2018. i uvid u njihove odrađene vježbe
  4. Rasprava o članovima planinarskih društava koji vode bez licence
  5. Razno
Prisutni Upravni odbor SPV Rijeka Anita Bistričić, Ajiša Ahel, Alen Čančarević, Bojan Šenkinc, Davor Banić
Prisutni Nadzorni odbor SPV Rijeka Milivoj Filipović
Prisutni ostali Predrag Radović, tajnik
Sastanak vodila Anita Bistričić
Zapisnik sastavio Predrag Radović
Trajanje sastanka početak: 19:00 h, kraj: 20:00 h

 

U uvodu je pročelnica pozdravila prisutne, pročitala Dnevni red, te pozvala na usvajanje zapisnika s prethodnog sastanka Upravnog i Nadzornog odbora SPV Rijeka.

1)

Voditelj tečaja, Alen Čančarević, upoznao je prisutne s obavljenim pripremama za predstojeći tečaj za vodiče A standarda koji će se održati na Platku u periodu 7-8. i 14-15. travnja, 2018.

Prijave su otvorene putem web stranica HPS-a.

Predviđeno je učestvovanje 30-tak polaznika. Zbog velikog interesa predviđeni kapacitet bit će uskoro popunjen.

U sklopu priprema dogovoren je smještaj polaznika u Velikom domu, te su obaviješteni instruktori koji će učestvovati u održavanju tečaja.

Zaključeno je da se prema lokalnim planinarskim društvima može uputiti podsjetnik na održavanje tečaja, te poziv za prijavu polaznika.

2)

Priložen je kratki izvještaj o tijeku vježbe za vodiče B standarda održanoj na Platku 18. veljače 2018. Izvještaj se može pročitati na ovoj poveznici.

3)

Predrag Radović iznio je podatke o vodičima kojima licenca ističe 2018. godine. Uz listu vodiča, izneseni su i podaci o broju i vrsti tečaja koji su vodiči pohađali u prethodne dvije godine (po evidenciji SPV Rijeka).

Ustanovljeno je da licenca ističe za 82 vodiča. U prethodne dvije godine 50-tak vodiča je pohađalo barem jedan tečaj u organizaciji SPV Rijeka.

Pročelnica stanice, Anita Bistričić, napomenula je kako je potrebno podsjetiti vodiče na uvijete produljenja licence koji su propisani Postupkom licenciranja vodiča propisanim od strane HPS-a.

Napomenuto je da se tijekom godine treba organizirati više vježbi za vodiče viših standarda.

Prijedlog prisutnih je da se predloži olakšavanje produljenja licence vodičima starijim od 60 / 65 godina. U tom smislu, zadužena je Anita Bistričić da pripremi upit prema Izvršnom odboru Komisije za vodiče.

Time bi se potaknulo jednostavnije produljenje vodičkih licenci za iskusne vodiče treće životne dobi. Bitno je omogućiti iskusnim vodičima da aktivno sudjeluju u radu svojih matičnih udruga, te nastave prijenos znanja na mlađe članove.

U tom smislu predloženo je:

  • ne inzistirati na uvjetima koji se inače propisuju (osloboditi ih u potpunosti od potrebe vođenja ili dogovoriti potreban broj kvalitetnih dana koji bi bio manji od trenutno propisanog)
  • nastaviti s učešćem na vježbama prve pomoći

4)

Anita Bistričić osvrnula se na slučajeve objavljenih izleta od strane planinarskih društava u čijem su raspisu kao vodiči navedeni članovi udruge koji nemaju status vodiča HPS-a. U skladu s Pravilnikom o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda u HPS-u, ne smatraju se vodičem članovi planinarskih udruga koji nisu stekli naziv vodiča kroz školovanje u Vodičkoj službi HPS-a, te položili ispit za odgovarajući standard osposobljenosti.

Stoga planinarska društva ne mogu objaviti vođenje izleta od strane člana koji nema status vodiča odgovarajućeg standarda.

Potrebno je sastaviti listu planinarskih društava u zoni djelovanja SPV Rijeka koja nemaju niti jednog licenciranog vodiča.

Anita Bistričić će u tom smislu poslati mail poruku svim planinarskih društvima u sklopu SPV Rijeka.

Razno

Pod točkom “Razno”, Alen Čančarević izvjestio je prisutne o Skupštini Riječkog planinarskog saveza koja će se održati idući četvrtak.

Anita Bistričić je napomenula da bi bilo korisno na webu Stanice imati stranicu gdje bi bile vidljive poveznice prema izletima ostalih planinarskih društava.

Obzirom da takva lista postoji u sklopu web stranica RPS-a, zaključeno je da se prema RPS-u uputi zamolba za dopuštenjem postavljanja poveznice sa stranica SPV Rijeka.

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019