Redovna godišnja Skupština – 19.01.2017.

Poziv na redovnu godišnju Skupštinu

SPV RIjeka

 

Dana 19.01.2017. s početkom u 19:00 na adresi Delta 5 održat će se redovna godišnja Skupština Stanice Planinarskih vodiča RIjeka.

 

Predloženi dnevni red:

  1. Otvaranje skupštine
  2. Izbor radnih tijela skupštine
  3. Podnošenje izvješća o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i tajnika za 2016. godinu
  4. Rasprava o podnijetim izvješćima i usvajanje istih
  5. Razmatranje prijedloga programa rada i financijskog plana Stanice za 2017. te usvajanje istih
  6. Razno

Uz srdačan pozdrav

Anita Bistričić, pročelnica

Predrag Radović, tajnik

Poveznica na izvorni dokument

Sjednica Komisije za vodiče u Brinju

(Preuzeto sa stranica HPS-a, izvorni dokument je na ovoj poveznici)

3. i 4. prosinca u Brinju održana je sjednica Komisija za vodiče Hrvatskog planinarskog saveza koju je moderirao pročelnik KzV, Dorijan Klasnić. Pozivu su se odazvali predstavnici stanica planinarskih vodiča Dubrovnik, Makarska, Šibenik, Zadar, Rijeka, Istra, Lika, Karlovac, Zagreb, Varaždin i Slavonija (11 od 13).
Sjednica je otpočela minutom šutnje nedavno preminulom bivšem pročelniku potkomisije za VDI, g. Bernardu Margitiću.
U subotu 3. prosinca, nakon utvrđivanja kvoruma i konsolidacije dnevnog reda uslijedilo je usvajanje izvještaja pročelnika Komisije (objavljeno kao zasebna vijest) uz notiranje izostanka izvještaja potkomisija.
Prisutni pročelnici stanica i predstavnici stanica iznjeli su u kratkim crtama izvješća stanica, a komisija je zaprimila i pisane izvještaje splitske i varaždinske stanice. Obzirom da je većina izvještaja kasnila, cjeloviti konsolidiran izvještaj o radu stanica biti će objavljen na webu HPS-a naknadno.
Komisija za vodiče, na prijedlog pročelnika, jednoglasno je potvrdila angažman Ivane Gruber za administratoricu komisije, Eugena Zobaja za oružara komisije te Alana Čančarevića i Milivoja Filipovića za suradnike.
Također, Komisija je jednoglasno formirala radnu skupinu za obuku instruktora do usvajanja novog pravilnika kada se očekuje da ista postane podkomisija, a na čelo iste nominirala vodiča instruktora Darka Mršnika s posebnim zaduženjem da konsolidira dosadašnje administrativno-komunikacijske aspekte rada na obuci instruktora.
Na traženje Alana Čaplara, u zapisnik se unosi i izjava o žaljenju za sudjelovanjem u pogrešci koja je nastala u najboljoj namjeri, a odnosi se na slanje poziva na instruktorski seminar u Brinju.
Komisija za vodiče raspravila je, nadopunila te usvojila plan rada KzV za 2017. godinu koji će biti objavljen na namjenskoj lokaciji na webu HPS-a uz napomenu da su određeni aspekti povezani s datumima i vođenjem izvedbe tečajeva i ispita podložni objektivnim promjenama tokom godine.
Po pitanju provedbe Pravilnika o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda u HPS-u, KzV zaključuje kako je i ove godine zabilježen napredak u provedbi istoga te odlučuje usmjeriti snažnija nastojanja u sljedećem period prema društvima koja još uvijek nemaju obučenih i licenciranih vodiča.
O radu Komisije za vodiče u kontekstu akcija i mjera propisanih Strategijom razvoja hrvatskog planinarstva 2015-2025, pročelnik Klasnić iznio je izvješće koje je jednoglasno usvojeno. Jedna od važnih točaka Strategije, tj. osnivanje krovne vodičke udruge raspravljeno je kao posebna točka, KzV je donijela zaključak o potrebi daljnjih analitičkih radnji te je zadužila pročelnika i zamjenika da u 2017. godini, a po potrebi te u svrhu kvalitete, i u 2018. godini putem susreta u stanicama i razgovorima istu prirede i predstave KzV.
Komisija za vodiče donijela je i odluku o pomicanju Zbora vodiča 2017. godine na 2018. godinu te organizaciju povjerilia SPV Zagreb koja tu godinu obilježava 50-godišnjicu rada.
Obzirom na kontekst nazivlja u Vodičkoj službi HPS-a, Komisija za vodiče odlučila je da do isteka zaliha ne mijenja postojeće značke za vodiče no zadužila je IOK da pripremi jedan prijedlog uporabe i dizajna jedinstvene značke vodiča HPS-a dodatno brandirane kategorijom te prijedloge dostavi na raspravu tijekom 2017. godine.
Komisija za vodiče ukazala je i na potrebu snažnije provedbe ranijeg zaključka o nemogućnosti izlaska pripravnika na ispite bez članstva u stanici te zadužila i potkomisiju za školovanje da tu točku uvede u postupak objave na webu HPS-a i kontrole prilikom pregleda dokaza o ispunjavanju uvjeta.
KzV donjela je odluku o izmjeni cijene tečaja shodno potrebama novog programa školovanja te odobrila i eventualna povećanja prema kategorijama, a IOK zadužila da u suradnji s Uredom HPS-a iste konsolidira i objavi.
Pod točkom razno, Komisija je zaprimila i primila k znanju dopis Stanice planinarskih vodiča Split i pružanje dodatnih informacija po pitanju teme dopisa od strane pročelnika KzV. Dodatno je raspravila te konsolidirala stavove po pitanju što doslovnije primjene postupka licenciranja vodiča. KzV je donjela odluku po pitanju eventualnih transfera članova između stanica (isključivo prilikom konkretne potrebe te uz tripartitnu suglasnost između matične stanice, vodiča i stanice koja prima istoga te uz primjereno i ažurno administriranje podataka).
Obzirom na širinu teme, predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna programa školovanja u Vodičkoj službi HPS-a provedeno je u sklopu drugog djela sjednice u Nedjelju. Prijedlog su vrlo kvalietno predstavlili Alan Čaplar, Nenad Jović i Marko Dukši. Nakon prezentacija razgovaralo se o brojnim pitanjima u pogledu obuhvata pojedinih standarda i oblika školovanja. Komisija za vodiče u cjelosti je usvojila prijedloge reforme i uvođenja standarda (neke standarde jednoglasno, a neke s jednim suzdržanim glasom te za D s jednim glasom protiv) za D, C, E, F i G standard ocjenivši ih u ovom trenutku ispravnom interpretacijom UIAA standard. Po pitanju A i B standard neki elementi prijedloga zahtjevali su dodatna promišljanja pa je Komisija usvojila zaključak da članovi komisije u narednih tjedan dana dostave prijedloge izmjena i dopuna te u drugom krugu, u drugom tjednu, glasaju za konsolidirani prijedlog kao bi isti bio usvojen do kraja godine.
Nadalje, Komisija za vodiče donijela je zaključak kako u ovom trenutku nema kvalitetnog prijedloga za rješavanje pitanja standard za vođenje na zahtjevnije osigurane putove pa je zadužila predstavnika HPS-a u relevantnoj komisiji UIAA, Darka Mršnika da pokrene to pitanje i pokuša osigurati kvalitetne upute. Do daljnjega, uprkos izmjeni opsega D standard, svi vodiči s tim opisom ovlaštenja i dalje su licencirani za vođenje na osigurane planinarske putove, a nomenklatura standard biti će riješena međustandardom u HPS-u.

Proveden je ispit za A standard na Poklonu

Poklon, 27.11.201626.-27.11.2016. godine u organizaciji Komisije za vodiče proveden je ispit za A standard u planinarskom domu Poklon, a provela ga je ispitna komisija u sastavu Bistričić Zoran, Popovski Zoran, Glad Božidar i Bistričić Anita. Ispitu je pristupilo 10 pripravnika iz HPD Sokolac, PD Skitači, PD Tuhobić, PD Kamenjak, HPD Učka i PD Viškovo. Svi su uspješno položili ispit i stekli naziv Vodič HPS-a tj. tradicijski naslov “Vodič društvenih izleta”.
Prvi dan kandidati su pisali ispitni test u trajanju od dva sata. Poslije ručka kandidati su dobili pismeni dio ispita iz orijentacije. Nakon pregleda testova kandidati su usmeno ispitani na netočne odgovore uz dodatna ispitna pitanja, uglavnom praktična i iskustvena iz planinarskog okruženja gdje se mogla vidjeti njihova stvarna spremnost za odgovornost u vođenju. Osim usmenog dijela ispitivanja teorije i orijentacije, kandidate se ispitivalo prvu pomoć i upotrebu čvorova. Na kraju dana kandidati su dobili zadatak da svaki pojedinačno opiše i pripremi jedan izlet za grupu planinara svoga PD. Nakon toga je slijedio razgovor s kandidatima o pripremljenom izletu.
Drugi dan bio je predviđen za ispitnu turu. Podijelili smo grupu na dva dijela i krenuli sa dva smjera na Crikveni vrh (1010 mn.v.) iznad Poklona. Osim klasičnog vođenja grupe, određivao se smjer kretanja putem kompasa, a na strmom dijelu staze kandidati su izradili šumski gelender. U povratku smo pred kandidate postavili zadatak da se što prije spuste prema pl.d.Poklon, dakle trebali su izabrati najkraći put, bespuće i dovesti grupu u dom. Osim orijentacije trebali su pokazati spretnost kretanja po izrazito skliskom terenu, zbog kiše koja neprestano pada već mjesec dana na ovom području. Obje grupe su došle u predviđeno vrijeme, 11:30 sati u pl.dom i time je ispit bio završen.

Bernard Margitić (1956 – 2016)

Bernard Margitić

Bernard Margitić

Naglo i iznenadno, u Zagrebu je 28. 11. preminuo Bernard Margitić, jedan od najistaknutijih članova HPD-a „Željezničar“ i dužnosnika Hrvatskog planinarskog saveza.

Bernard Margitić bio je svestran planinar i izniman popularizator planinarstva. Cijeli je život posvetio planinarstvu. Prve planinarske korake napravio je u HPD-u „Zagreb-Matica“, a od 1982. član je HPD-a „Željezničar“. U HPD-u „Željezničar“ sedam je godina vodio sekciju Gorani. Vodio je šest planinarskih škola i tri male planarske škole iz koje je nastala sekcija OSA. Bio je među osnivačima sekcije visokogorskog planinaernja. Angažirao se kao markacist u uređivanju planinarskih putova, a također je dao nemjerljiv doprinos u svim aktivnostima vezanim uz planinarske putove, planinarske kuće, zaštitu prirode, planinarska priznanja, rad s mladima i u svim drugim djelatnostima kojima se bavio. Velik doprinos dao je i svojim informatičkim znanjem. Kao planinarski vodič organizirao je i vodio više stotina izleta, tura i pohoda. Od 2003. do 2005. obnašao je dužnost predsjednika HPD-a „Željezničar“.
Posebno se istaknuo i kao član Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza u pet mandata. U Hrvatskom planinarskom savezu također je bio član Komisije za planinarske putove i Komisije za vodiče. Dao je velik doprinos kao pročelnik potkomisije za vodiče društvenih izleta, radio je na obnovi Hrvatske plananinarske obilaznice i Velebitskog planinarskog puta a kao markacist instruktor sudjelovao na velikom broju tečaja za markaciste. Za svoj svestrani planinarski angažman primio je sva najviša priznanja HPS-a: brončani znak 1985, srebrni znak 1995, zlatni znak 2000 i plaketu 2005. godine. Godine 2009. primio je godišnju nagradu za najboljeg dužnosnika Hrvatskog planinarskog saveza.

Vježba orijentacije – 06.11.2016

Vježba orijentacije

06.11.2016 – Kostrena

najavljena vježba orijentacije održat će se u nedjelju, 06.11.2016 na području Kostrene.

Vježba je prvenstveno namjenjena kandidatima za vodiče A kategorije, ali su dobrodošli i svi ostali zainteresirani vodiči.

Okupljanje je u 08:30 na parkiralištu ispred Plodina na Kostreni.

Voditelj vježbe je instruktor Zoran Bistričić.

Prijave do petka, 04.11.2016 na zoranbistricic@net.hr ili 091/5455453

 
Uz srdačan pozdrav
Predrag Radović, tajnik

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2016