Vježba za vodiče B standarda – zimska sidrišta

Vježba izrade sidrišta u snijegu održana u nedjelju 18.02., na terenima skijališta Platak.

Prisustvovalo je dvoje vodiča B licence Chopinet i Čančarević , jedan pripravnik za B Krmpotić i dvoje vodiča A licence supružnici Banić.

U uvjetima mećave i velike količine snijega, od toga i dosta novonapadalog pršića, vježbalo se izradu svih tipova sidrišta u snijegu. Korištena je priručna oprema poput naprtnjače, cepina, štapova kao i namjenska i to snježni klinovi,  lopata sa perforacijama za izradu sidrišta te se izrađivala snježna gljiva.

Sve pozicije su potom i ispitivane na iskoristivost i funkcionalnost te su rađene kombinacije navedenog kako bi se sve povezalo u sidrište sa promjenjivim/nepromjenjivim smjerom opterećenja. Kako leda nije bilo nije se ni moglo vježbati sa namjenskim sidrištima u ledu.

Iako je odziv bio više nego skroman te su djelomično tomu zaslužni loši uvjeti, ni pred prijave nisu oblikovale zainteresiranima, prisutni su zadovoljni otišli sa Platka.

Vodič Darko Mršnik
Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2024