Zapisnik 10.03.16.

Zapisnik sa  sastanka Upravnog odbora SPV Rijeka
Sastanak: 02/2016. Datum: 10.03.2016.
Dnevni red 1. Analiza dosadašnjeg rada po pitanju organizacije vježbi i tekućeg rada

2. Izvještaji instruktora

3. Razno

Prisutni Upravni odbor SPV Rijeka Anita Bistričić, Alen Čančarević, Mirta Grandić
Opravdali izostanak Darko Mršnik, Igor Korlević, Milan Gredelji
Prisutni Nadzorni odbor SPV Rijeka Mladen Konta, Milivoj Filipović
Prisutni ostali Brako Rađenović, Božidar Glad, Zoran Bistričić
Sastanak vodio Anita Bistričić
Zapisnik sastavio Anita Bistričić
Trajanje sastanka počeo u 18:10 h a završio u 19:45 h

 

Ad 1. i Ad. 2.
S obzirom da se prva točka radila  o analizi, prethodne održane turno vježbe pročelnica je riječ dala instruktorima, točnije nosiocu vježbe Božidaru Gladu i Branku Rađenoviću. O istoj se moralo raspraviti jer je pitanje  pokrenuo vodič  Stanice Boris Kurilić na mail svim članovima te i Dorijanu Klasniću.  Pročelnica smatra da mu Mirta G. nije trebala odgovoriti prije nego se savjetuje sa Upravom. Mirta Grandić je rekla da je taj mail poslala iz razloga što je bila zatečena objavom vježbe o kojoj kao članica Upravnog odbora nije bila obaviještena, a isto tako ni kao osoba kojoj je zajedno sa Alenom Čančarevićem i Igorom Korlevićem povjeren zadatak da isplanira i osmisli vježbe. Svi prisutni su bili jedinstveni i ukazali na to da buduća komunikacija (Mirte i Milana) sa pročelnicom treba da bude na nivou pomaganja u radu pročelnici, a ne suprotno u odmaganju.

Zaključak njihove rasprave je bio taj da je  vježba najavljena u prethodnom sazivu SPV, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije se mogla ranije održati.  Instruktori su se složili da je ponašanje Borisa Kurilića u više navrata opstruirajuće, kao i općenito je u pitanju njegova vodička etika. Zaključak je na kraju da se SPV Rijeka očituje pismeno o Borisu Kuriliću, prema Komisiji na Vodiče HPS, sto je zatražio Bistričić Zoran član IOKa.

Raspravljalo se trebaju li turno skijaške vježbe (G kategorija) ići na mail svim članovima Stanice, jer se svega radi o nekolicini (petero članova od kojih su dva instruktora. Instruktor Božidar Glad je  najavio još takvih vježbi u ovoj sezoni, ukoliko budu uvjeti za iste.

Analizirajući dosadašnji rad, radna grupa koja kontaktira sa instruktorima oko vježbi je dobila zadatak da se složi tablica sa svim vježbama predviđenima u 2016., te koju će još prekontrolirati instruktori i očitovati se. Potom takva tablica ide na web.Tablicu će sastaviti : Alen Čančarević i Mirta Grandić.

Ad 3. Vježbu prve pomoći, 13.03.2016. će voditi instruktorica i doktrorica Maja Grba Bujević i dogovoreno je da će joj se putni troškovi isplatiti po pravilniku HPS-a.

Usuglašeno  je da će se slijedeći četvrtak 17.03.2016. umjesto sastanka, koji je zato odrađen jučer 10.03.2016, biti predavanje na temu  „Postupanje u slučaju lavine“ (O pravilnom korištenju lavinskog primopredajnika, sonde i lopate). Praktični dio nam je pristao odraditi Vladimir Dekleva (voditelj Reševalne službe Ilirska Bistrica.

 

 

Pročelnica

Anita Bistričić

 

 

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019