Zapisnik 09.02.2017

Zapisnik sa  sastanka Upravnog odbora SPV Rijeka
Sastanak: 01/2017. Datum: 09.02.2017
Dnevni red 1. Plaćanje godišnje članarine
2. Tumačenje uvjeta za produljenje vodičke licence
3. Razno
Prisutni Upravni odbor SPV Rijeka Anita Bistričić, Darko Mršnik, Alen Čačarević, Bojan Šenkinc
Opravdali izostanak France Chopinet
Prisutni Nadzorni odbor SPV Rijeka Mladen Konta, Milivoj Filipović
Prisutni ostali Predrag Radović
Sastanak vodila Anita Bistričić
Zapisnik sastavio Predrag Radović
Trajanje sastanka počeo u 19:00 h a završio u 20:00 h

 

 

AD1 i AD2 (objedinjeno zbog tumačenja pravila produljenja licence)

U mailu od Klasnića (26.01.2017) dano je ovakvo tumačenje potrebnih uvjeta za produljenje vodičke licence:

  • osnovno: 10 kvalitetnih dana u 3 godine
  •  – 3 vježbe prve pomoći
     – 4 vođenja (glavni ili pomoćni vodič)
     – 3 ostale vježbe

  • dodatno: 5 kvalitetnih dana za svaki dodatni standard

VDI (Vodiči društvenih izleta) moraju biti članovi stanice.

Problem neplaćenih članarina unatrag: stav je da se članarina treba platiti retroaktivno

Razno
– za vježbu 19.02 (zimska sidrišta, B i pripravnici za B) poslati ponovljeni poziv (predviđeno održavanje na Platku ovisno o vremenskim uvjetima)
– za instruktorski seminar u Piclju Čaplar je za predavanja pozvao i riječke instruktorske kandidate Anitu Bistričić i Alena Čančarevića
– prihvaćen je prijedlog da se voditelji seminara honoriraju sa 150kn

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019