Zapisnik 03.02.16.

Zapisnik sa  sastanka Upravnog odbora SPV Rijeka
Sastanak: 01/2016. Datum: 3.02.2016.
Dnevni red 1. Izvjestaj oko upisa promjena u registar udruga

2. Program vjezbi u 2016.

3. Licenciranje obnova licenci/ kartoni vodenja

4. Sud casti

5. Pravilnici

Prisutni Upravni odbor SPV Rijeka Anita Bistričić, Alen Čančarević, Mirta Grandić, Darko Mršnik, Igor Korlević
Prisutni Nadzorni odbor SPV Rijeka Mladen Konta, Milivoj Filipović
Prisutni ostali Milan Gredelji (tajnik)
Sastanak vodio Anita Bistričić
Zapisnik sastavio Milan Gredelji
Trajanje sastanka počeo u 19 h a završio u

 

Zaključci doneseni na sastanku:

 • U Registar udruga je upisana nova adresa Stanice (Delta 5, Rijeka)
 • Dogovoreno je da se počne pripremati dokumentacija za upis u Riječki sportski savez, koji bi nam preuzeo vođenje knjigovodstva
 • Popisano je imovina stanice:
  • Projektor (model?)
  • Krplje (model?)
  • Lopata (model?)
 • U razgovoru s čelnikom RPS-a, dobivena je informacija da ukoliko postoji potreba, Stanica se može priključiti u djeljenju prostorija, pod uvjetom da preuzme i svoj dio troška najma

Odličuno je da je za sada to nepotreban trošak Stanice

 • Treba dostaviti banci potrebnu dokumentaciju za promjenu upravitelja računom. Dogovoreno je da za sve promjene trebaju biti dva potpisa, od čega je jedan Tajnikov.
 • Izabrano je tročlano članstvo za organiziranje vježbi stanice za tekuću godinu (Čančarević, Grandić, Korlević) koji će do idućeg sastanka predložiti plan vježbi.

Prva vježba će biti 13.2. – prva pomoć

Jedna od vježbi će biti i sa predstavnikom HGSS-a koji će prenjeti vodičima što se treba pripremiti prije poziva HGSS-u

 • Ponovljeno je da na vježbama stanice obavezno mora biti instruktor, ili ukoliko instrktor nije u mogućnosti prisustvovati vježbi, tada će provjeriti plan vježbu te po potrebi unjeti napomene/prijedloge za voditelja vježbe
 • Odlučeno je da se raspiše poziv za kandidaturu novih vodiča instruktora
 • Dogovoreno je da će kartone vođenja za produženje lincence dostavljati planinarska društva (tamo gdje postoji više vodiča), najkasnije do 1.12. kako bi se izbjegla nepotrebna odugovlačenja
 • Kartoni će se čuvati u digitalnom obliku
 • Ustanovljeno je da prema novom Statutu nije potreban Sud časti jer njegove obveze preuzima arbitražno vijeće
 • Mršnik i Gredelji su na sebe preuzeli napraviti radne verzije Pravilnika koji se prema Statutu moraju donjeti u roku od godine dana – Pravilnik o članstvu, Pravilnik o postupanju i stegovnoj odgovornosti clanova, Pravilnik o rjesavanju sporova i sukoba interesa, Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada

 

Sastanak je završen u 21:30h

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019