Izborna skupština 23.01.2020.

 

 

 

HRVATSKI PLANINARSKI SAVEZ
VODIČKA SLUŽBA HPS-a
STANICA PLANINARSKIH VODIČA RIJEKA

Rijeka, 05. siječnja 2020.

 

Na temelju članka 23. Statuta Stanice planinarskih vodiča Rijeka, sazivam
Redovnu izbornu skupštinu članova SPV Rijeka
dana 23. siječnja 2020. godine s početkom u 19:00 sati
u prostorijama Stanice planinarskih vodiča – Rijeka, Delta 5

 

Za Redovnu izbornu skupštinu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ Pročelnice
 2. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Redovne izborne skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji zapisnika)
 3. Izvješće o radu Stanice u 2019. godini
 4. Financijsko izvješće za 2019. godinu
 5. Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih dužnosnika Stanice
 6. Predstavljanje prijavljenih kandidata za Pročelnika Stanice. Sukladno čl. 16 Statuta Stanice, kandidati za Pročelnika predstavljaju prijedlog rada u idućem mandatnom razdoblju, te predlažu dopročelnika, tajnika i članove Upravnog odbora.
 7. Odabir dužnosnika Stanice za idući mandatni period
 8. Prijedlog i odabir članova Nadzornog odbora
 9. Donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana SPV Rijeka za 2020. godinu
 10. Razno
 11. Zaključivanje rada Redovne izborne skupštine

 

 

Nakon Skupštine održat će se prigodni domjenak.

 

 

Kandidati za Pročelnika Stanice planinarskih vodiča Rijeke trebaju dostaviti kandidature tajniku. Kandidature će se zaprimati u prostorijama Stanice, Delta 5, 16. siječnja 2020., u vremenu od 19:00 do 20:00 sati. Kandidature trebaju sadržavati:

 • kratki životopis kandidata (duljina vodičkog staža, funkcije koje je kandidat do sada obavljao/obavljala)
 • plan rada za naredno mandatno razdoblje
 • prijedlog dopročelnika, tajnika i članova Upravnog odbora

Kandidati će upoznati članove Skupštine s prijedlogom plana rada za iduće mandatno razdoblje, te s prijedlogom dužnosnika Stanice.
Kandidature se predaju u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Kandidatura za Pročelnika Stanice planinarskih vodiča Rijeka”, te imenom i prezimenom kandidata.

Za dodatne informacije:

Anita Bistričić, Pročelnica SPV Rijeka (tel.: 098 935 8152)

Predrag Radović, tajnik SPV Rijeka (tel.: 091 226 3224)

e-mail: tajnistvo@spvrijeka.hr

Pročelnica SPV Rijeka
Anita Bistričić

 

Izvorni dokument možete preuzeti na ovoj poveznici…
Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019