Poziv na Redovnu skupštinu članova SPV Rijeka

Na temelju članka 23. Statuta Stanice planinarskih vodiča Rijeka,

sazivam

Redovnu skupštinu članova SPV Rijeka

dana 21. veljače 2019. godine s početkom u 20:00 sati u prostorijama Stanice planinarskih vodiča Rijeka, Delta 5
Za skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine (radno predstavništvo, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)
  2. Godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora
  3. Zbirni izvještaj održanih stručnih vježbi u proteklom razdoblju
  4. Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg člana i imenovanju novog člana Upavnog odbora
  5. Financijski izvještaj za 2018
  6. Donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana SPV Rijeka za 2019
  7. Razno

Pročelnica SPV Rijeka

Anita Bistričić

Poveznica na Poziv...
Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019