Suradnja HPD Veliko Brdo (Makarska) i SPV Rijeka

Ostvarena je suradnja Stanice Rijeka sa Planinarskim društvom Veliko Brdo iz Makarske, koji su ujedno i članovi Stanice vodiča Makarska

Suradnja između stanica vodiča omogućuje pokretanje niza zajedničkih inicijativa. Tu mogućnost za komunikacijom vrlo dobro provodi Komisija za koordinaciju rada stanica u vodičkoj službi. Temeljni cilj takve suradnje je u poznavanju lokalnog terena na području koje spada pod određeno teritorijalno područje Stanice. Takav oblik međusobne suradnje omogućuje vodičima bolji uvid u situaciju na terenu, povećanje stručnosti u vođenju te svođenje sigurnosti planinara na najveću moguću mjeru.

U subotu 09.03.2019. SPV Rijeka na čelu sa pročelnicom Anitom Bistričić, te vodičima Mladenom Kontom i Jadrankom Bistričić po maglovitom i prohladnom vremenu poveli na Snježnik grupu od 40-ak planinara iz HPD Veliko Brdo (Makarska) koji su boravili u Primorsko goranskoj županiji u okviru svoje planinarske škole.

Polazište je bilo na Platku i išlo se na vrh preko grebena, a natrag “Čez grlo”. Ugodno druženje nastavljeno je i u povratku uz dogovor o suradnji SPV Rijeka i SPV Makarska.

Poveznice:

Vježba prve pomoći: 23.02.2019.

U subotu, 23.01.2019. u prostorijama SPV Rijeka održana je vježba prve pomoći. Vježbi je nazočilo 9 vodiča.

Vježbu je vodila dr.med. Valerija Jurasić-Rinkovec.

Kao i obično, i ova se vježba sastojala od dva dijela: teorijski i praktični. Posebnost vježbe bila je tema teorijskog dijela – prva pomoć u zimskim uvjetima.

više…

Poziv na Redovnu skupštinu članova SPV Rijeka

Na temelju članka 23. Statuta Stanice planinarskih vodiča Rijeka,

sazivam

Redovnu skupštinu članova SPV Rijeka

dana 21. veljače 2019. godine s početkom u 20:00 sati u prostorijama Stanice planinarskih vodiča Rijeka, Delta 5
Za skupštinu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine (radno predstavništvo, zapisničar, ovjerovitelj zapisnika)
  2. Godišnji izvještaj o radu Upravnog odbora
  3. Zbirni izvještaj održanih stručnih vježbi u proteklom razdoblju
  4. Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg člana i imenovanju novog člana Upavnog odbora
  5. Financijski izvještaj za 2018
  6. Donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana SPV Rijeka za 2019
  7. Razno

Pročelnica SPV Rijeka

Anita Bistričić

Poveznica na Poziv...

Susret vodiča Primorske

MDO planinskih društev Primorske organizira svake godine susret vodiča društava(10 + dva kluba) koje okuplja navedeni MDO, svake godine u organizaciji drugog društva.
Ove godine je susret organizirala PS Bazovica kao kolektivni član PD Snežnik iz Ilirske Bistrice.

Više o sustretu možete pročitati na ovoj poveznici

Fotogaleriju možete pogledati na ovoj poveznici

Stanica planinarskih vodiča Rijeka © 2019